تعیین سایز انگشتر و اندازه گیری آن در خانه به 3 روش آسان و راحت

تعیین سایز انگشتر و اندازه گیری آن در خانه به 4 روش آسان و راحت

دو روش کاملا ساده برای تعیین سایز انگشتر وجود دارد که با استفاده از آن ها به راحتی کار اندازه گیری شماره انگشتر را انجام خواهید داد. با روش مشخص کردن سایز انگشتر می توانید بدون تست و امتحان به راحتی اندازه انگشت خود را به دست آورید و در خرید های اینترنتی از آن استفاده کنید.