تخفیف های روز پدر

برای گرامی داشت مقام پدر و روز مرد مثل همیشه تخفیف های خوبی  برای مشتریان عزیز در نظر گرفته شده است که می توانید با کد های ارائه شده در ادامه این صفحه از آنها استفاده کنید.


این تخفیف ها فقط بر روی دسته بندی و محصولات مردانه قابل اعمال هستند. از خرید خود لذت ببرید.

کد تخفیف : P01

هزار تومان 30 تخفیف
 • خرید از 150 تا 300 هزار تومان
 •  

کد تخفیف : P02

هزار تومان 40 تخفیف
 • خرید از 300 تا 500 هزار تومان
 • با ارسال رایگان

کد تخفیف : P03

هزار تومان 50 تخفیف
 • خرید از 500 تا 800 هزار تومان
 • با ارسال رایگان

کد تخفیف : P04

هزار تومان 80 تخفیف
 • خرید از 800 تا 1200 هزار تومان
 • با ارسال رایگان

کد تخفیف : P05

هزار تومان 120 تخفیف
 • خرید از 1.2 تا 3 میلیون تومان
 • با ارسال رایگان

کد تخفیف : P06

هزار تومان 300 تخفیف
 • حداقل خرید 3 میلیون تومان
 • با ارسال رایگان
برای مخفی کردن این بخش، بیرون از کادر کلیک کنید
مقایسه