تخفیف باران روز مادر و روز زن

زودتر بخر تا دیر نشده.

زمان باقی مانده تا حراج مخصوص روز زن و روز مادر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هر روزی که میگذره از تخفیفات کمتر میشه. امروز بخری بهتر از فرداست

کادوی مورد نظرت رو از دست نده

پیشنهاد های ویژه روز زن

تخفیفات گروه چهارم( شروع تخفیفات از 200 هزار تومان)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تخفیفات گروه پنجم ( شروع تخفیفات از 150 هزار تومان)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پیشنهادات روز زن

اونی که میخوای توی تخفیفات نبود؟

تخفیف مخصوص شما

کد تخفیف 50 هزار تومانی : md50

قابل اعمال برای خرید بالای 200 هزار تومان

کد تخفیف 100هزار تومانی: md100

قابل اعمال برای خرید بالای 600 هزار تومان

کد تخفیف 150 هزار تومانی: md150

قابل اعمال برای سبد خرید بالای 1 میلیون تومان